Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje

Przeglądajcie cytaty i aforyzmy, wszystkie cytaty są specjalnie wyselekcjonowane i znajdziecie w nich wiele złotych myśli. Cytaty możecie również wstawiać w kartki elektroniczne dostępne w serwisie e-Kartki Tamara.

  • Szukany cytat:
Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi. Autor: Walter Winchell
A miłość? Jeszcze jeden nałóg młodości, ryzykowne gry, oszałamiające stany nieważkości. Autor: Tadeusz Konwicki
A zatem patrzymy na siebie z oddali i kochamy się wzajemnie. Ja daję jej ciepło i życie, a ona daje mi rację bytu. Autor: Paulo Coelho
Aby kobieta była szczęśliwa, nie może zmieniać mężczyzn, tak jak się zmienia koszule. Autor: Honore de Balzac
Aby mężczyznę doprowadzić do zdrady, wystarczy po prostu wyjść za niego za mąż. Autor: Józef Wittlin
Aby osiągnąć szczęście, trzeba znać cierpienie. Autor: Jan Stępień
Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca. Autor: Bob Dylan
Ab­surdem jest mod­lić się ra­no, a resztę dnia spędzić jak barbarzyńca. Autor: Alexis Carrel
Ach, kiedy ona cię kochać przestanie: Zobaczysz! Zobaczysz obcą własną twarz, Jakie wielkie oczy ma strach; Zobaczysz wszystko to samo, Co ja. Autor: Edward Stachura
Ak­tor po­winien mieć coś do po­wie­dze­nia, na­wet jeśli ma niemą rolę. Autor: Stanisław Jerzy Lec
Al­truis­ta to człowiek, który myśli o in­nych, nie za­pomi­nając o sobie. Autor: Albert Camus
Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość. Autor: Paulo Coelho
Aniołom jest łat­wo być aniołami. Nie jedzą i są bezpłciowi. Autor: Gabriel Laub
Anioły nap­rawdę is­tnieją. Jeśli poz­wo­lisz im być i nie za­bijesz ich. Autor: Jonathan Carroll
Ar­cheolog to wy­marzo­ny mąż, im żona star­sza tym bar­dziej się nią interesuje. Autor: Agatha Christie
Ar­gu­mentów nie na­leży liczyć, lecz ważyć. Autor: Cyceron
Ar­mia, małżeństwo, kościół i bank: oto czte­rech Jeźdźców Apokalipsy. Autor: Carlos Ruíz Zafón
Ar­tystą jest tyl­ko ten, kto z roz­wiąza­nia pot­ra­fi uczy­nić zagadkę. Autor: Karl Kraus
Asceta odmawia wszystkiego sobie, ascetka — innym. Autor: Zbigniew Becher
As­ce­ta z cno­ty czy­ni utrapienie. Autor: Fryderyk Nietzsche
Ateizm często po­kazu­je nam, że wie­rzy­my nie w Bo­ga praw­dzi­wego, a w bożka. Autor: Józef Stanisław Tischner